ψηφιακός δίσκος - «Antonio Vivaldi - The four seasons»

Η εργασία έγινε κατά το 4ο εξάμηνο των σπουδών μου.
Σκοπός του μαθήματος, ο σχεδιασμός και η κατασκευή θήκης ψηφιακού δίσκου.

τεχνική: μικτή τεχνική ματιέρες και επεξεργασία φωτογραφίας
στον Η/Υ.