φωτογραφία - «Τυπολογία - κύκλος»

Η άσκηση έγινε κατά το 4ο εξάμηνο των σπουδών μου.
Σκοπός της άσκησης, η λήψη σειράς φωτογραφιών
που θα αποτελούν τυπολογία κάποιου γεωμετρικού σχήματος.