ταινία animation, μικρού μήκους - «The Ant»

Η Εργασία αυτή, έγινε στα πλαίσια του μαθήματος «Τρισδιάστατο κινούμενο σχέδιο με Η/Υ» του 7ου εξαμήνου, των σπουδών μου.

Σκοπός του μαθήματος, η τρισδιάστατη σχεδίαση
ενός χαρακτήρα και η εμψύχωση του.

τεχνική: τρισδιάστατο σχέδιο Η/Υ.