εικονογράφηση - «Γιάννης Ρίτσος -
Η σονάτα του σεληνόφωτος»


Η εργασία έγινε κατά το 7ο εξάμηνο των σπουδών μου.
Σκοπός του μαθήματος, να εικονογραφηθεί το ποίημα
του Γιάννη Ρίτσου «Η σονάτα του σεληνόφωτος»
και στη συνέχεια να βιβλιοδετηθεί.

τεχνική: λινογραφία