ταινία animation, μικρού μήκους - «First project on Maya»

Η Εργασία αυτή, έγινε κατά την προσπάθεια μου να μάθω
τις βασικές αρχές του λογισμικού «Autodesk Maya».

τεχνική: τρισδιάστατο σχέδιο Η/Υ.