εικονική πραγματικότητα - «Μουσείον Χαρακτικής - Χαμπή»

Η Εργασία αυτή, έγινε στα πλαίσια του μαθήματος
«Εικονική Πραγματικότητα» των μεταπτυχιακών μου σπουδών.

Σκοπός του μαθήματος, η δημιουργία μίας εφαρμογής εικονικής πραγματικότητας.

Η δουλειά αυτή έγινε σε συνεργασία, με τον Ευάγγελο Χριστοφή και τον Νικόλα Δημητρίου.

διάδραση: κίνηση στο χώρο – χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα (W.A.D.S) ή τα πλήκτρα με τα βέλη. περιστροφή κάμερας – χρησιμοποιήστε το ποντίκι.

Συμβατό μόνο με το Chrome Plugin για windows