εταιρική ταυτότητα - «Παραδοσιακά μοτίβα Ενδυμασιών Μακεδονίας - Θράκης»

Η εργασία έγινε κατά το 6ο εξάμηνο των σπουδών μου.
Σκοπός του μαθήματος, να φτιαχτεί μια ολοκληρωμένη εταιρική ταυτότητα για τον οργανισμό «Μοτίβα Παραδοσιακών Ενδυμασιών Μακεδονίας Θράκης».

Ο οργανισμός αυτός, έχει ώς στόχο την συλλογή παραδοσιακών μοτίβων και την μετεξέλιξη τους, oύτως ώστε να έχουν ποικίλες εφαρμογές σε διάφορους τομείς της βιομηχανίας: παραγωγή υφασμάτων, διακόσμηση επίπλων, κατασκευή κοσμημάτων κλπ.

Στα πλαίσια της άσκησης, ήταν και η κατασκευή δειγματοληπτικού καταλόγου με πιθανές εφαρμογές των παραλλαγών των μοτίβων.

τεχνική: vector.