εταιρική ταυτότητα - «Μετρό Θεσσαλονίκης»

Η εργασία έγινε κατά το 4ο εξάμηνο των σπουδών μου.
Σκοπός του μαθήματος, να φτιαχτεί μια ολοκληρωμένη εταιρική ταυτότητα για τον οργανισμό «Μετρό Θεσσαλονίκης».

τεχνική: vector.