σχεδιασμός βιβλίου - «Το Καπούτι»

Επαγγελματική εργασία, ολοκληρώθηκε το 2014.