ψηφιακός δίσκος - «Κυπραία Φωνή - Καλώς ήρταν οι ξένοι μας Μιχάλης Ττερλικκάς»

Επαγγελματική εργασία, αποτελείτε από 64 - σέλιδο ένθετο
και τρεις ψηφιακούς δίσκους, τα οποία εμπεριέχονται
σε μια πλαστική θήκη.

Έχοντας ως πρωτόλειο υλικό τα λαϊκά σχέδια της κυρίας Μαργαρίτας Τσαγγάρη, ήταν μεγάλη πρόκληση για μένα, να τα χρησιμοποιήσω στη διακόσμηση αυτής της δουλείας με ευλάβεια.

Η εργασία έγινε το 2008.