ημερίδα - «200 χρόνια Κάρολος Δαρβίνος»

Η εργασία έγινε κατά το 5ο εξάμηνο των σπουδών μου.
Σκοπός του μαθήματος, να φτιαχτεί μια ολοκληρωμένη προωθητική καμπάνια για την ημερίδα «200 χρόνια Κάρολος Δαρβίνος».

τεχνική: μικτή τεχνική vector και επεξεργασία φωτογραφίας
στον Η/Υ.