εικονική πραγματικότητα - παιχνίδι Η/Υ

Η Εργασία αυτή, έγινε στα πλαίσια του μαθήματος
«Καινοτόμες Τεχνολογίες» των μεταπτυχιακών μου σπουδών.

Σκοπός του μαθήματος, η δημιουργία παιχνιδιού Η/Υ.

διάδραση: κίνηση στο χώρο – χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα (W.A.D.S) ή τα πλήκτρα με τα βέλη. περιστροφή κάμερας – χρησιμοποιήστε το ποντίκι.

Συμβατό μόνο με το Chrome Plugin για windows