σειρά ψηφιακών δίσκων - «etnico»

Επαγγελματική εργασία, σχεδιασμός σειράς εξωφύλλων ψηφιακών δίσκων.

Η εργασία έγινε το 2011.

τεχνική: vector και επεξεργασία φωτογραφίας στον Η/Υ.