φωτογραφία - «Άνοιξη»

Η άσκηση έγινε κατά το 5ο εξάμηνο των σπουδών μου.
Σκοπός της άσκησης, να αποδοθεί το θέμα «άνοιξη»
με ευφάνταστους τρόπους.