ταινία animation, μικρού μήκους - «Alison Court 12»

Επαγγελματική εργασία, έγινε το 2013 σε συνεργασία με την εταίρια «thecweb» για λογαριασμό της εταιρίας «sunderlandcy».

τεχνική: τρισδιάστατο σχέδιο Η/Υ.