σήμανση - «Μεσογειακοί Αγώνες Βόλου - 2013»

Η εργασία έγινε κατά το 6ο εξάμηνο των σπουδών μου.
Σκοπός του μαθήματος, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή τριών σημάτων, στόχος να χρησιμοποιηθούν κατά τους μεσογειακούς αγώνες Βόλου 2013.

Τα σήματα αφορούσαν την σήμανση χώρων ή και την προώθηση των ιδεωδών, των μεσογειακών αγώνων.

τεχνική: vector.